PuntExe Software
Branderij 18
4847 HH Teteringen
tel: +31 (0)6 5123 7861
email: info@puntexe.nl
Inschrijving KVK Breda: 20094605
BTW Nr: NL001681871B84


Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn de algemene voorwaarden van FENIT, gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag op 3 juni 2003 onder nummer 60/2003 van toepassing. Een exemplaar zenden wij u desgewenst kosteloos toe.